ელექტროენერგია იხილეთ სრულად
ელექტროენერგია
ბუნებრივი გაზი იხილეთ სრულად
ბუნებრივი გაზი
წყალი

სიახლეები

ყველა სიახლე

ანონსი

September 15, 2015

მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან კომისია „მედია კლუბის“ ფარგლებში ახალ პროექტს იწყებს

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

October 2, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „აჭარის ბუნებრივი აირის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე – კომისიის სამართლებრივი აქტის – კომისიის გადაწყვეტილების გამოსაცემად 

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

October 2, 2015

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ სახელზე გაცემულ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად

ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთება 400 ლარად დამატებით 13 სოფელშია შესაძლებელი

September 28, 2015

გაზიფიცირებული პუნქტების ჩამონათვალს 13 სოფელი დაემატა, სადაც მოსახლეობას ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების 400 ლარიანი პაკეტით სარგებლობა შეუძლია 

25.09.2015 რელიზი

September 25, 2015

კომისიამ GWP-ს გაფრთხილება მისცა

განცხადება

September 18, 2015

გამოქვეყნდა საცალო მომხმარებელზე მისაწოდებელი ბუნებრივი გაზის შესახებ ინფორმაცია 2016 წლისთვის