სიახლეები

ყველა სიახლე

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

აგვისტო 23, 2019

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატის, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის“ (თბილსრესის №3, 4 ბლოკები) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით, ელექტროენერგეტიკის ტარიფების შესახებსაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 8 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზენორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – კომისიის დადგენილების გამოსაცემად

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

აგვისტო 23, 2019

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატის, შპს „მტკვარი ენერჯისთვის“ (თბილსრესის მე-9 ბლოკი) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით,ელექტროენერგეტიკის ტარიფების შესახებსაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 8 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზენორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – კომისიის დადგენილების გამოსაცემად