ელექტროენერგია იხილეთ სრულად
ელექტროენერგია
ბუნებრივი გაზი იხილეთ სრულად
ბუნებრივი გაზი
წყალი

სიახლეები

ყველა სიახლე

06.07.2015 სხდომის დღის წესრიგი

July 3, 2015

2015 წლის 2 ივლისის სხდომის გაგრძელება    

კომისიის განმარტება

June 30, 2015

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის  2015 წლის 30 ივნისის სხდომაზე, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენისას, განცხადებები გაკეთდა, რომ შპს „მცხეთის წყალისათვის“ ტარიფის დადგენასთან დაკავშირებით ინფორმაცია წინასწარ არ იყო გასაჯაროებული, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს.     

25.06.2015 რელიზი

June 25, 2015

შპს „ყაზტრანსგაზ თბილისის“ სპეციალურ მმართველს უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდა

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

June 25, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის  26  ნოემბრის  №32 დადგენილებით დამტკიცებულ  „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – დადგენილების გამოსაცემად.

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

June 25, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ  „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – დადგენილების გამოსაცემად

რელიზი

June 25, 2015

კომისიამ მოქალაქეებს 56 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

June 25, 2015

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება სს „საქორგგაზის“ სახელზე გაცემულ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად.