ელექტროენერგია იხილეთ სრულად
ელექტროენერგია
ბუნებრივი გაზი იხილეთ სრულად
ბუნებრივი გაზი
წყალი

სიახლეები

ყველა სიახლე

27.08.2015 რელიზი

August 27, 2015

27 აგვისტოს საჯარო სხდომაზე კომისიამ სს „თელასის“ მიერ 2015-2016 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების მოცულობა გასაზღვრა

ანონსი

August 26, 2015

27 აგვისტოს 15:00 კომისია სს „თელასის“ 2015-2016 წლების საინვესტიციო გეგმაზე იმსჯელებს

24.08.2015 რელიზი

August 24, 2015

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში სს „თელასის“ ტარიფში შემავალ კომპონენტებთან დაკავშირებით მესამე საჯარო მოსმენა გაიმართა.

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

August 20, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – კომისიის დადგენილების გამოსაცემად