ელექტროენერგია იხილეთ სრულად
ელექტროენერგია
ბუნებრივი გაზი იხილეთ სრულად
ბუნებრივი გაზი
წყალი

სიახლეები

ყველა სიახლე

25.06.2015 რელიზი

June 25, 2015

შპს „ყაზტრანსგაზ თბილისის“ სპეციალურ მმართველს უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდა

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

June 25, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის  26  ნოემბრის  №32 დადგენილებით დამტკიცებულ  „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – დადგენილების გამოსაცემად.

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

June 25, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ  „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – დადგენილების გამოსაცემად

რელიზი

June 25, 2015

კომისიამ მოქალაქეებს 56 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

June 25, 2015

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება სს „საქორგგაზის“ სახელზე გაცემულ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად.