ელექტროენერგია იხილეთ სრულად
ელექტროენერგია
ბუნებრივი გაზი იხილეთ სრულად
ბუნებრივი გაზი
წყალი

სიახლეები

ყველა სიახლე

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

February 5, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად.

 

დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

May 21, 2015

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 23 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში საქმიანობის კონტროლისა და ლიცენზირების წესებში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – დადგენილების გამოსაცემად.

20.05.2015 პრესრელიზი

May 20, 2015

კომისიამ შპს „მცხეთის წყალს“ წყალმომარაგების ზღვრული ტარიფები დაუდგინა

18.05.2015 პრესრელიზი

May 18, 2015

კომისიამ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ წყალმომარაგების ტარიფები დაუდგინა

ინფორმაცია

May 11, 2015

კომისიამ ვებ გვერდზე გამოაქვეყნა გადაწყვეტილებები სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“, შპს „მცხეთის წყალის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციების ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ